lnwshop logo

เรียน ท่านผู้สนใจในโหราศาสตร์ไทย

 

     ผู้เขียนเป็นผู้หนึ่งที่สนใจโหราศาสตร์ไทย ได้ศึกษาตำราของอาจารย์หลายท่าน ซึ่งก็มีหลากหลายแขนงวิชา หลายตำรา หลายวิธีการที่ท่านนำเสนอ เพื่อให้ผู้ศึกษานำไปผูกดวงพยากรณ์ บางแขนงนำมาตรวจดวงชะตาในเรื่องเดียวกันเกิดขัดกันเลยไม่รู้จะพยากรณ์อย่างไรดี เลยเกิดมีความคิดว่าเนื้อแท้ของวิชาโหราศาสตร์ น่าจะมีเพียงสองภาค

     ภาคแรก น่าจะเป็นพื้นฐาน กฎเกณฑ์ เนื้อหา สาระ ทางโหราศาสตร์ หรือที่เรียกว่า ภาคสาระบัญญัติ เป็นการศึกษาและจดจำดวงดาวที่จะนำมาพยากรณ์ มาตรฐานของดวงดาวหรือที่เรียกว่าตำแหน่งของดาวที่ให้คุณหรือให้โทษ ความหมายของดวงดาว กฎเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ การโคจรของดวงดาว นวางค์ ตรียางค์ ฤกษ์ บาทฤกษ์ ตลอดจนถึงวิธีการผูกดวงชะตาที่ถูกต้อง

  ภาคที่สอง น่าจะเป็นภาคพยากรณ์พื้นดวงเดิมและพยากรณ์จร ที่ผู้เขียนเรียกว่าภาควิธีสบัญญัติ ซึ่งจะออกมาเป็นเล่มที่สอง ภาคนี้จะว่าด้วยการอ่านพื้นดวงเดิม เมื่อผูกเป็นดวงชะตาขึ้นมาแล้ว มีดาวเรียงรายอยู่ในแผ่นดวงเรียบร้อยแล้ว เราจะทำนายเขาว่าอย่างไรจึงจะถูกต้องไม่ผิดเพี้ยน และในอนาคตอันใกล้และไกล เมื่อดวงดาวโคจรไปกระทบกับดาวในพื้นดวงของแต่ละบุคคลแล้ว เราจะอ่านและพยากรณ์เขาว่าอย่างไร จึงจะตรงกับความเป็นจริง

     ผู้เขียนคิดว่า หนังสือสองเล่มนี้ จะไม่ทำให้ท่านสับสน วุ่นวาย เสียเวลามาก เรียนด้วยตนเองได้ศึกษาง่ายเข้าใจง่าย เรียนได้รวดเร็ว ขอแต่เพียงท่านศึกษาตามลำดับภาคเท่านั้น ก็จะสัมฤทธิ์ผลตามจิตที่ท่านปรารถนาทุกประการ

 

พูลศักดิ์ แสงคล้อย

 นาม มหัทธโน  

 

 

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก